برگزاری مرحله دوم اردوی علمی تفریحی مدرسه جهانگیرخان چاپ

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم اردوی تابستانی مدرسه علمیه جهانگیرخان از 15تیر لغایت 5مرداد 96 در منطقه لاریجان آمل ؛ روستای خوش آب و هوای وانا برگزار شد.

مرحله دوم اردوی علمی مدرسه در منطقه خوش آب و هوای وانا طی 3 هفته برگزار شد در حالی که برنامه های علمی طلاب محترم به ویژه مکالمه زبان عربی در مرحله پایانی خود به سرانجام رسید.

میزبانی از شهید بزرگوار دفاع مقدس که بعد از سالها پیکر پاکشان برگشت شهید آویش ؛ از نکات برجسته اردوی مدرسه بود.

 

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

بهره گیری از فضای مفرح ساحل دریای مازندران و آبشار زیبای شاهاندشت و دیگر برنامه های تفریحی از برنامه های این دوره از اردو بود.

 

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

تقدیر از برترین های علمی دوره

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

اردوی مرحله دوم  وانای مازندران -مدرسه جهانگیرخان

و...